ממשל צבאי מהו

ישנם מספר סוגי ממשל בעולם, חלקם קיימים מזה מאות שנים וחלקם תוצר של התמורות הכלכליות, חברתיות ומדינתיות של השנים האחרונות. ממשלים דמוקרטיים כמו במדינת ישראל הינם ממשל שנבחריו מגיעים למשרתם באמצעות בחירות דמוקרטיות, החלטת העם והרוב הכולל. ממשלים אחרים כמו למשל ממשלי דיקטטוריים שולטים בציבור באופן אחר ונבחרים בדרך כלל על ידי כוחות אחרים שאינם בחירות רגילות. לעיתים הממשל עובר מאב לבן או שהעומד בראשו כובש את השלטון באמצעים שונים. ישנם ממשלים מסוימים הנשלטים על ידי הצבא. ממשל צבאי מהסוג הזה אינו נפוץ בעולם ולעיתים קרובות הוא תוצאה של תהליכים אחרים שאינם קשורים לבחירות או להחלטות העם מכל סוג. חלונות של הזדמנויות נגלות לכל עם ולכל מדינה במהלך ההיסטוריה של קיומם.


חלונות הזדמנות אלו הם שמאפשרים לשלטון להשתנות ולממשל לקבל זווית אחרת. ממשל צבאי עליו אנחנו מתמקדים כאן הוא ממשל הנשלט בידי כוחות הצבא ובראשם הגנרל הבכיר ביותר המקביל לרמטכ"ל שלנו. המערכת המשפטית כמו כל יתר המערכות עוברות לשליטתו של הצבא ופועלות על פי הוראת המטה הבכיר שלו. הצבא שבימים כתיקונם מפעיל את חייליו בלבד עובר לפעול מול ציבור האזרחים.


ממשל צבאי אינו מתרחש בן לילה וברוב המקרים יש קשר ישיר בין ממשל צבאי לבין הפיכה צבאית מכוונת בה לוקחים ראשי הצבא את המושכות של המדינה לידיהם ומדיחים את המנהיג הקודם במלחמת העולם הראשונה למשל וגם במלחמת העולם השנייה היו לא מעט מדינות שנכבשו והתנהלו תחת ממשל צבאי במשך תקופה מסויימת. האפשרות השנייה לקיום ממשל צבאי היא במקרה של בעת כיבוש מסויים. ברגע ששטח של מדינה אחת נכבש על ידי אחרת מי ששולט בה באופן זמני וקצר או לאורך זמן ממושך יותר הוא הצבא וכאמור האזרחים החיים במדינה הנכבשת עוברים להיות כפופים למשטר הצבאי ולא למשטר הקודם במדינתם.הקהילה הבין לאומית, כמו האו"ם והמדינות הדמוקרטיות הגדולות, ארה"ב, אוסטרליה ורבות אחרות באירופה ובעולם בכלל אינם רואות בעין יפה שלטון צבאי של מדינה אחת על אחרת או בממשל צבאי כתוצאה מהפיכה. למעשה ממשל צבאי הינו מהלך מגונה והקהילה הבין לאומית דורשת ממדינות שכאלה לעבור מיידית לממשל מסוג אחר שיאפשר לאזרחיו מקסימום חופש.


לא פעם אנחנו רואים בחדשות התנגדות של ציבור במדינה כלשהי לממשל הצבאי, התנגדות באמצעות הדפסה על חולצות או באמצעות הפגנות אדירות. לרוב הממשל הצבאי ישלח כוחות מיוחדים לפיזור כל הפגנה מהסוג הזה ולהחזרה מיידית של השקט ושיתוף הפעולה. ממשל צבאי הנחשב קשוח יחסית לא יתיר התנגדות מאורגנת, אולי הדפסה על חולצות או הדפסה על ספלים תל אביב אינה מזיקה אך היא בהחלט סממן קטן של התנגדות, כזו שעשויה להוביל כפי שכבר נכחנו בשנת 2011 ללא מעט מהפכות.